Artikelen

Disclaimer

 Privacystatement
HSV Geulle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te informeren over relevante nieuwigheden van onze vereniging

Uw aanmelding voor een abonnement op de Nieuwsbrief heeft u via de site aan ons kenbaar gemaakt. Vanaf dat moment bent u definitief als abonnee aangemeld. Pas als wij via de site een afmelding hebben ontvangen stopt u abonnement.

E-mailbericht is vertrouwelijk
De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.
HSV Geulle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Aanvaarding voorwaarden
Op de toegang tot en gebruik van www.hsvgeulle.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. HSV Geulle behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de websites
De sites zijn bestemd voor het verstrekken van verenigingsinformatie en biedt de mogelijkheid informatie uit te wisselen.
De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid
Hoewel HSV Geulle haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt HSV Geulle geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. 
HSV Geulle biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. HSV Geulle is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites.
HSV Geulle is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van HSV Geulle zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Inlogformulier