Verhalen

 

Het zal ongeveer 14 jaar geleden zijn dat ik door het bestuur van de toenmalige hengelsportfederatie “Combinatie Juliana” werd gevraagd iets te doen aan de misstanden langs de Maas, het Julianakanaal en de grindgaten in dit gebied.

Na overleg met mijn baas bij de politie en na goedkeuring van de Procureur Generaal kon ik buiten mijn regulier werk als jachtopzichter ook langs het water aan de slag.Ik kon mijn borst nat maken. Op alle mogelijke tijden en meer nog onmogelijke tijden ging ik op pad om overtreders op te sporen. En die waren er genoeg. Als gevolg van het feit dat er jarenlang geen handhaving had plaats gevonden was er wildgroei ontstaan. Bij de reguliere politie was de kennis van de z.g. “groene wetten”, waaronder de Visserijwet 1963, praktisch niet meer aanwezig omdat hier in de opleiding nog maar summier op werd ingegaan.

In het begin kreeg ik vooral te maken met vissers uit onze contreien. Heel vaak moeilijke situaties. Jarenlang had men in “eigen achtertuin” kunnen doen wat men wilde en nu kwam daar een of andere groene pipo eens even vertellen hoe het moest en wat nog erger was die groene pipo schreef ook nog bekeuringen uit. Dit kon toch niet. De klachten bij de Combinatie Juliana waren niet van de lucht. Mijn voordeel was dat ik zelf deed vissen en dus op de hoogte was van de vangtechnieken. Plotseling konden zich veel mensen herinneren dat

ik vroeger met betrekking tot vissen, vogels en wild ook niet zo kuis geleefd had. Hierin hadden zij gelijk. Maar een mens moet in het leven keuzes maken nietwaar. Dit gaf mij natuurlijk een voorsprong met de handhavingactiviteiten. Dit resulteerde in het opmaken van zo’n 120 processen-verbaal op jaarbasis. De meest voorkomende overtredingen waren het vissen zonder sportvisakte en vergunning, het vissen met meer dan twee hengels (waarvoor een grote visakte vereist was die echter alleen aan beroepsvissers werd uitgegeven.)

Door tot wel vier keer per week acties uit te oefenen kwam de zaak weer langzaam onder controle. Echter toen deed zich een nieuw probleem voor. Vanuit Duitsland kregen wij bezoek van vissers die oorspronkelijk uit Polen en uit allerhande Russische lidstaten kwamen. Vaak met hele groepen of met hele families streken zij langs onze wateren neer. Hele tentenkampen kwam ik tegen. De kampvuren konden niet groot genoeg zijn. Gevangen vis, hoe klein ook werd hier direct op geroosterd en verorberd. Dit werd weggespoeld met grote hoeveelheden

wodka, zo uit de fles het keelgat in. Dat maakte het optreden tegen deze lieden extra moeilijk.

Ik heb er meegemaakt die totaal bezopen achter een batterij van zes hengels zaten of lagen. Totaal niet aanspreekbaar. Probeer dan maar eens duidelijk te maken wat je wilt of voor de door hun gepleegde overtredingen een verbaal uit te schrijven. In het achterlaten van vuil zijn dit ware kampioenen. Ook agressie kwam als gevolg van dat wodkagebruik regelmatig voor. Door stug te blijven controleren, later in samenwerking met de milieupolitie en politie Maastricht kregen we dit ook redelijk onder controle. Wat mij vooral opviel was dat deze gasten met heel goedkoop materiaal grote partijen vis wisten te bemachtigen.

Maar niet alleen de buitenlandse vissers zorgden voor overlast. Het spijt me te moeten zeggen, maar vooral onder de karpervissers bevinden zich lieden die het met de wettelijke bepalingen niet zo nauw nemen. Ik denk dat dit te maken heeft met de manier van vissen. Deze is passief. Zo blijft er kennelijk tijd over om zich te vervelen en dit is vooral voor sommige karpervissers een reden om kratten bier te legen en zich het schompes te roken aan de wiet die ook nog eens in nabij gelegen maïspercelen zelf verbouwd wordt. Ook bij deze mensen ben ik personen tegen gekomen die niet aanspreekbaar waren als gevolg van het overdadig consumeren van allerhande genotmiddelen. Wat doen deze vissers bij een runner? Het achterlaten van afval is hun ook niet helemaal onbekend. Diegene die wel eens aan het grindgat Itteren komt weet wat ik bedoel. Ook het feit dat de gemiddelde karperuitrusting niet als een viskist over de rug gedragen kan worden noopt sommige heren om dan maar met de auto (zelfs met aanhanger) door weilanden of gewassen te rijden. Wel zijn het juist deze mensen die met een vermanende vinger naar de buitenlanders wijzen. Let wel, voor mij zijn overtreders gelijk, autochtoon of allochtoon.  Ik wil ook niet generaliseren, de meeste zijn van goede wil. Zoals zo vaak is het weer een kleine kern die het voor de anderen verpest. Door zich zo te gedragen maakt men de tegenstanders van het vissen wakker. Voorkom dat zich de politiek met vissport gaat bemoeien, want dan zou het nachtvissen wel eens op de helling komen te staan. Denk hier eens aan!

Voor het komende seizoen veel visplezier toegewenst.

 

Juul Kienjet

Jachtopzichter / buitengewoon opsporingsambtenaar

Politiebasiseenheid Stein/Beek/Schinnen

 

Inlogformulier